TARIEVEN VAN DE DIENSTEN

Deze tarieven zijn geldig vanaf 01/02/2019 en kunnen steeds gewijzigd worden.

MAALTIJDEN AAN HUIS

ALLEENSTAANDEN

met een maandelijks inkomen
van 0 tot 900 €
van 990 tot 1.050 €
boven 1.050 €

tarief maaltijden voor een periode minder dan 14 dagen

Prijs/maaltijd

.
6,33 €
6,95 €
7,65 €


8,23 €

SAMENWONENDEN

met een maandelijks inkomen
van 0 tot 1.100 €
van 1.100 tot 1.400 €
boven 1.400 €

Prijs/maaltijd
.


6,33 €
6,95 €
7,65 €

RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (leefloon)

samenwonende persoon

voor een alleenstaand persoon

voor een persoon die enkel samenwoont hetzij met een ongehuwd minderjarig kind ten zijnen laste, hetzij met meerdere kinderen waaronder minstens één ongehuwd minderjarig kind ten zijnen laste.

MAANDELIJKS

607,01 €

910,52 €

1.254,82 €

WOONZORGCENTRUM
Dagprijs zorgflat

In de dagprijs zijn inbegrepen:
de gemaakte kosten voor huisvesting, volledig onderhoud, verpleegkundige en sanitaire zorgen, was van bed- en badlinnen, incontinentiemateriaal, flatscreen TV + digitale aansluiting, telefoontoestel, mogelijkheid tot internetaansluiting, frigo, dagdagelijkse animatieactiviteiten, administratieve kosten en sociale ondersteuning, basisartikelen toiletgerief (zeep, tandpasta, basisshampoo, WC-papier) en paramedische zorgen zoals kiné/ergo/logo (kiné en ergo = enkel voor R.V.T.–gerechtigde bewoners).

MAANDELIJKS

56,53 €

Volgende vergoedingen worden gefactureerd bovenop de dagprijs:

Kosten individueel gebruik telefoon:

• per maandabonnement

• gesprekken

Kosten individueel internetgebruik:

Frisdranken op vraag van de resident op de kamer geleverd:

Supplementaire voeding die buiten de maaltijden verstrekt worden op individuele vraag van de bewoner:

Specifieke animatie-, recreatie- en therapeutische activiteiten die door de voorziening worden georganiseerd en die een aantoonbare meerkost vertegenwoordigen:

Andere zaken die niet uitdrukkelijk zijn inbegrepen, worden tegen kostprijs, boven op de dagprijs, gefactureerd. (wassen van persoonlijke kledij, dokterskosten, medicatie, enz…).

 –

 –

5,00 €

kostprijs

10,00 €

0,60 €

kostprijs

meerkost

ASSISTENTIEWONINGEN

assistentiewoning

assistentiewoning met terras

garage

Inbegrepen:
huur van de assistentiewoning met modern ingerichte open keuken (koelkast, diepvries,dampkap en keramisch kookvuur), verbruik van water, verwarming en elektriciteit, oproepsysteem, brandverzekering voor het gebouw, onderhoud van de gemeenschappelijke delen en de lift, aansluiting digitale televisie met digibox, huisvuilbelasting.

Prijs/dag

22,06 €

25 €

1,00 €

AANLEUNFLATS NOODOPROEPSYSTEEM

noodoproep met interventie voor 22.00u.

noodoproep met interventie na 22.00u.

.

15,00 €

25,00 €

CRISISOPVANG
TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN DOORGANGSWONING

Prijs per dag (huur, water, elektriciteit, verwarming en kabeltelevisie inbegrepen):

Prijs per dag vanaf (uitzonderlijk) verblijf van 3 maanden:

Prijs voor het schoonmaken indien de bewoner dit zelf niet doet:

.
.

13,00 €

20,00 €

forfait